16 ноември - Ден на толерантността

16 ноември - Денят на толерантността и тази година  бе отбелязан в НУ „Инж.Вълков” с  тържество, на което присъстваха всички ученици, учителите и родители. 

         Програмата започна с презентация на тема „Какво е толерантност”, представена от педагогическия съветник  Йорданка Иванова и продължи с изявата на учениците от ІІІ”а”клас, под ръководството на г-жа Цветанка Томова и г-жа Габриела Пейчева. Децата говориха за толерантността, рецитираха стихове за приятелството и търпимостта  между различните етноси, показаха драматизация на ромската приказка „Градината на народите”, пяха  и танцуваха.

         Участниците в тържеството получиха от публиката заслужени ръкопляскания за прекрасното представяне.