Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за четвъртото тримесечие за 2023год.

I . ПРИХОДИ

 1. Субсидия държавна дейност по формула 00
 2. Преходен остатък                                                     00
 3. Проект Равен достъп      72
 4. Проект Подкрепа за успех  00
 5. Проект АПСПО  00
 6. От наем 00
 7. Проект Еразъм+2023           48
 8. Проект Еразъм+ A.L.E .S. 10290.15
 9. Проект Еразъм+ I.V.E.R.S. 10779.60
 10. БЧК- Топъл обяд 00
 11. Спрени помощи 00
 12. Освобождаване кас.наличност 90

Общо приходи                                                               1572563.85

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                 1336304.00 

                2.Проект АПСПО                                                                         2311.63

                4.Еразъм+2020-1  R.I.V.E.R.S.                                                    9161.75

                5.Еразъм+2020-6  T.A.L.E.S.                                                     17745.44

                6.Проект Равен достъп                                                                8398.91

                7.Проект Еразъм+2023                                                              14099.90

                8.Освобождаване касова наличност                                              42.90

                9.БЧК- Топъл обяд                                                                      6576.00

               10.Годишно зануляване                                                            177925.00

                        Общо разходи                                                                1572565.53

                 

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за четвъртото тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

885380

885487

1. Заплати ПВЗ

201

   

1. Заплати гр. дог.

202

 

178

2. Изпл.суми СБКО

205

37000

46626

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

6080

4. Др.възнагражд.

209

29124

30665

5. ДОО

551

102467

93216

6. УПФ

552

35047

26727

7. ЗОВ

560

43676

39268

8. ДЗПО

580

25331

22157

9. Храна

1011

39000

30740

10.Медикаменти

1012

   

11. Р-ди облекло

1013

7500

7680

12. УТС

1014

16294

16591

13. Материали

1015

71624

33273

14. Вода,горива,енер.

1016

55000

33553

15.Р-ди външни у-ги

1020

74154

36129

16.Текущ ремонт

1030

62784

9600

17.Командировки

1051

5400

4535

18.Команд. в чужбина

1052

 

3193

19. Р-ди за застраховане

1062

 

561

20.Компютри и хардуер

5201

7500

2967

21.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

7078

           

            Равен достъп – 20.01.2023г. – 924.00 лв.; 19.07.2023г. – 4159.10 лв.; 17.11.2023г.- 792.00 лв.; 13.12.2023г.- 1241.00 лв.; 14.12.2023г.- 3253.62 лв.

            Подкрепа за успех – 30.03.2023г. – 3840.00 лв.

            АПСПО – 26.04.2023г. – 1440.00 лв.; 14.08.2023г. – 791.00 лв.

            Еразъм+ 2023 – 04.08.2023г. – 29803.48 лв.

            За учебници – 19.10.2023г.- 16294.00 лв.

            Уязвими групи – 14.11.2023г.- 66949.00 лв.

            Транспорт учители – 15.11.2023г.- 3496.00 лв.

            Оптимизиране на вътр.структура – 15.11.2023г.- 29124.00 лв.

            Спрени помощи – 12.12.2023г.- 144.00 лв.

            Еразъм+T.A.L.E.S.- 18.12.2023г.- 10290.15 лв.

            Еразъм+ R.I.V.E.R.S.- 18.12.2023г.- 10779.60 лв.

            Интернет- 19.12.2023г.- 300.00 лв.

            Електронен дневник- 19.12.2023г.- 750.00 лв.

            Иновации в действие- 19.12.2023г.- 2960.00 лв.

            Резерв- 20.12.2023- 18628.00 лв.

            Възнаграждение директор- 21.12.2023г.- 1804.00 лв.

            ИКТ – 22.12.2023г.- 7500.00 лв.

                       

           

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 31.12.2023 год. са 0.00 лв.

         Преходен остатък за 2024г. е  177925.00 лв.