Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за четвърто тримесечие за 2021год.

I . ПРИХОДИ

 1. Субсидия държавна дейност по формула 00
 2. Трансфер Еразъм+2018  00
 3. Трансфер СИИ   22
 4. От наем                           00
 5. От дарение 00
 6. Проект АПСПО   00
 7. Проект ПЗУ 00
 8. Проект Готови за многообразие   00
 9. Гаранция за изпълнение на договор 00
 10. Проект равен достъп до уч.образование 00
 11. Спрени мес.помощи деца 20

Общо приходи                                                               1389373.42

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                  1170637.00 

                2.Проект СИИ                                                                                6913.58

                3.Подкрепа за успех                                                                    11187.80

                4.Проект АПСПО                                                                           2557.14

                5.Проект Еразъм+2018                                                                  7281.76

               6.Проект Готови за многообразие                                               1279.99

               7.Проект Еразъм+2020-1                                                               8485.85

               8.Проект Еразъм+2020-6                                                               1228.80

               9.Годишно зануляване                                                               179802.90

                       Общо разходи                                                                 1389374.82

              С писмо

    Трансфер по Проект СИИ- 08.03.2021г.- 6299.22 лв.

    Трансфер Еразъм+2018- 15.03.2021г.- 6825 лв.

    Трансфер Подкрепа за успех- 28.05.2021г.- 5943.00 лв.; 08.10.2021г.- 4800.00 лв.

    Трансфер АПСПО- 26.05.2021г.- 1837.00 лв.; 07.07.2021г.- 436.00 лв.; 23.12.2021г.- 204.00 лв.

    Трансфер Готови за многообразие- 30.06.2021г.- 1280.00 лв.

    Трансфер Равен достъп до уч.образование- 24.11.2021 г.- 110.00 лв.; 26.11.2021 г.- 385.00 лв.

    21.09.2021г.- ФО-30- за Уязвими групи- 62356.00 лв.

    08.10.2021 г.- ФО-36- за учебници- 13086.00 лв.

    12.10.2021 г.- ФО-38- Площадка за обучение по БДП- 2553.00 лв.

    12.10.2021 г.- ФО- 44- Оптимизиране на вътр.структура- 30014.00 лв.

    14.10.2021 г.- ФО-62- за НП- 6000.00 лв.

    21.04.2021 г.- ФО-22- Пътни учители- 1537.00 лв.;14.12.2021 г.- ФО-88- 1025.00 лв.

    21.12.2021 г.- ФО-90- за Ковид- 4234.00 лв.

    23.12.2021 г.- ФО-97- Дифер.директори- 1956.00 лв.

    23.12.2021 г.- ФО-87- ИКТ- 1050.00 лв.

    03.12.2021 г.- Спрени мес.помощи- 406.20 лв.

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за четвъртото тримесечие   е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

614057

602185

1. Заплати ПВЗ

201

 

-

1. Заплати гр. дог.

202

 

3798

2. Изпл.суми СБКО

205

20895

36816

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

4848

4. Др.възнагражд.

209

30014

31121

5. ДОО

551

73295

69962

6. УПФ

552

22022

20257

7. ЗОВ

560

30883

30533

8. ДЗПО

580

18131

15805

9. Храна

1011

41350

29136

10.Медикаменти

1012

-

276

10. Р-ди облекло

1013

3500

6100

11. УТС

1014

13086

17040

12. Материали

1015

67287

77037

13. Вода,горива,енер.

1016

139416

22967

14.Р-ди външни у-ги

1020

66062

47026

15.Текущ ремонт

1030

197058

122639

16.Командировки

1051

6400

1008

17. Р-ди за застраховане

1062

-

561

18.Компютри и хардуер

5201

-

22378

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

1050

9144

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 31.12.2021 год. са 0.00 лв.

         Преходен остатък за 2022г. 179801 лв.

 

        

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/