Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за второ тримесечие за 2021год.

I . ПРИХОДИ

  • Субсидия държавна дейност по формула 00
  • Трансфер Еразъм+2018 00
  • Трансфер СИИ 22
  • От наем                         00
  • От дарение 00
  • Проект АПСПО 00
  • Проект ПЗУ 00
  • Проект Готови за многообразие 00

Общо приходи                                                                858318.22

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                 466032.00 

                2.Проект СИИ                                                                              4792.67

                3.Подкрепа за успех                                                                    8164.00

                4.Проект АПСПО                                                                         2390.65

                       Общо разходи                                                                 481379.32

              С писмо

    Трансфер по Проект СИИ- 08.03.2021г.- 6299.22 лв.

    Трансфер Еразъм+2018- 15.03.2021г.- 6825 лв.

    Трансфер Подкрепа за успех- 28.05.2021г.- 5943.00 лв.

    Трансфер АПСПО- 26.05.2021г.- 1837.00 лв.

    Трансфер Готови за многообразие- 30.06.2021г.- 1280.00 лв.

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за първото  тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

287049

274944

1. Заплати ПВЗ

201

 

-

1. Заплати гр. дог.

202

 

162

2. Изпл.суми СБКО

205

11492

17613

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

24661

4. Др.възнагражд.

209

 

8322

5. ДОО

551

34507

32687

6. УПФ

552

9944

9511

7. ЗОВ

560

14564

14138

8. ДЗПО

580

8508

7228

9. Храна

1011

17243

19357

10. Р-ди облекло

1013

1925

-

11. УТС

1014

 

5788

12. Материали

1015

20625

13702

13. Вода,горива,енер.

1016

21679

10421

14.Р-ди външни у-ги

1020

22275

14630

15.Текущ ремонт

1030

19298

-

16.Командировки

1051

3520

738

17. Р-ди за застраховане

1062

 

-

18.Компютри и хардуер

5201

 

12130

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

-

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 30.06.2021 год. са 376938.81 лв.

         Преходен остатък за 2021г. 361371 лв.

 

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/