Banner link

Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за четвърто тримесечие  2022год.

.

I . ПРИХОДИ

  1. Субсидия държавна дейност по формула 00
  2. Преходен остатък                                                   00
  3. Проект Равен достъп      00
  4. Върната сума                         69
  5. От наем 00
  6. Проект Социално икон.интеграция 55
  7. Захранване сметка 40
  8. Проект АПСПО 00
  9. Спрени мес.помощи 75
  10. От дарение 00

Общо приходи                                                              1596846.39

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                               1172144.00 

                2.Подкрепа за успех                                                                12404.42

                3.Проект АПСПО                                                                       3438.75

                4.Проект Равен достъп                                                              3109.21

                5.Върната сума                                                                            327.69

                6.Еразъм+2020-1                                                                      36190.02

                7.Еразъм+2020-6                                                                      32037.44

                8.Закриване на сметка                                                           214970.40

                9.Възстановена гаранция договор                                            1410.00

               10.Годишно зануляване                                                          120812.12          

                       Общо разходи                                                               1596844.05

                 

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за четвъртото  тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

822867

746334

1. Заплати ПВЗ

201

 

-

1. Заплати гр. дог.

202

 

-

2. Изпл.суми СБКО

205

36150

11783

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

4210

4. Др.възнагражд.

209

10524

13179

5. ДОО

551

94533

85839

6. УПФ

552

35019

25145

7. ЗОВ

560

38201

36335

8. ДЗПО

580

22814

20107

9. Храна

1011

49144

34989

10.Медикаменти

1012

-

116

11. Р-ди облекло

1013

7500

6580

12. УТС

1014

15414

15584

13. Материали

1015

71170

36030

14. Вода,горива,енер.

1016

55321

38758

15.Р-ди външни у-ги

1020

72331

44668

15.Текущ ремонт

1030

38142

35155

16.Командировки

1051

5400

2294

17. Р-ди за застраховане

1062

 

940

18.Компютри и хардуер

5201

 

10320

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

3778

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 31.12.2022 год. са 0.00 лв.

         Преходен остатък за 2023г. е  120812.12 лв.

 

        

24.02.2022г. – 1859.00лв.- Проект Равен достъп

11.04.2022г. – 5393.55лв.- Проект СИИ

02.06.2022г. – 1750.00лв.- Проект АПСПО; 13.07.2022 г. – 627.00 лв.; 07.12.2022 г.- 547.00 лв.

28.07.2022 г. – ФО 22 Транспортни учители – 2833.00 лв.

28.07.2022 г. – ФО 30 Уязвими групи – 64976.00 лв.

30.09.2022 г. – ФО 57 НП Подкрепа на образ.медиатори – 4160.00 лв.

25.10.2022 г. – ФО 32 За учебници- 15414.00 лв.

25.10.2022 г. – ФО 54 Промяна стандарти- 31961.00 лв.

15.12.2022 г. – ФО 61- НП Оптим.на вътр.структура на персонала- 176.00 лв.; 15.12.2022 г.- -ФО 82- НП Оптим.на вътр.структура на персонала- 1185.00 лв.; 22.12.2022 г. – ФО 100- НП Оптим.на вътр.структура на персонала- 9163.00 лв.

15.12.2022 г. – Спрени мес. Помощи – 251.75 лв.

21.12.2022 г. – Резерв – 17543.00 лв.

22.12.2022 г. – ФО 110- ИКТ- 300.00 лв.; Ел.дневник- 650.00 лв.

22.12.2022 г. – ФО 89- Диф.директор- 1951.00 лв.

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Бюджет 2022г..pdf)БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА229 КБ16.11.2022г. 09:49ч.
Свали този файл (ИНФОРМАЦИЯ- 2-ро трим..pdf)ИНФОРМАЦИЯ- 2-ро трим.281 КБ16.11.2022г. 10:09ч.
Свали този файл (ИНФОРМАЦИЯ- 3-то трим..pdf)ИНФОРМАЦИЯ- 3-то трим..pdf282 КБ16.11.2022г. 10:10ч.
Свали този файл (ИНФОРМАЦИЯ- 1-во трим..pdf)ИНФОРМАЦИЯ- 1-во трим.280 КБ16.11.2022г. 10:12ч.
Свали този файл (ИНФОРМАЦИЯ- 4-то трим..pdf)ИНФОРМАЦИЯ- 4-то трим.284 КБ25.01.2023г. 13:00ч.