Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за първото тримесечие за 2022год.

I . ПРИХОДИ

  1. Субсидия държавна дейност по формула 00
  2. Преходен остатък                                                  00
  3. Проект Равен достъп  00
  4. Върната сума                        69
  5. От наем 00

Общо приходи                                                               397019.69

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                 242431.00 

                2.Подкрепа за успех                                                                    7509.32

                3.Проект АПСПО                                                                         1116.01

                4.Проект Равен достъп                                                                2352.34

                5.Върната сума                                                                              327.69

                6.Еразъм+2020-1                                                                          9512.84

                7.Еразъм+2020-6                                                                          7446.68           

                       Общо разходи                                                                 270695.88

              С писмо

   

   

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за първото  тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

268502

147239

1. Заплати ПВЗ

201

 

-

1. Заплати гр. дог.

202

 

-

2. Изпл.суми СБКО

205

10846

3198

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

1615

4. Др.възнагражд.

209

 

1292

5. ДОО

551

30910

17503

6. УПФ

552

11570

5227

7. ЗОВ

560

12536

7447

8. ДЗПО

580

7496

4077

9. Храна

1011

20500

11609

10. Р-ди облекло

1013

2250

-

11. УТС

1014

 

5488

12. Медикаменти

1012

 

116

13. Материали

1015

33080

12414

14. Вода,горива,енер.

1016

25344

14718

15.Р-ди външни у-ги

1020

32750

11811

15.Текущ ремонт

1030

34404

-

16.Командировки

1051

1620

305

17. Р-ди за застраховане

1062

 

82

18.Компютри и хардуер

5201

 

-

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

3778

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 31.03.2023 год. са 126324.92 лв.

         Преходен остатък за 2022г. 179803 лв.

 

        

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/