Учебна база

НУ”инж.Г.Ив.Вълков” се намира в идеалния център на града на тиха улица. Сградата е осъвременена и газифицирана. Училището разполага с компютърна зала с  Интернет, физкултурен салон, спортни площадки за футбол и народна топка.

През 2008 г. в училището беше извършен основен ремонт на старото крило на стойност 65 000 лева, които осигури Община Луковит. Следващата година със средства от бюджета на училището бяха ремонтирани коридорът и останалите класни стаи в новото крило. През 2010 г. беше подновено оборудването на 3 класни стаи с нови чинове и мебели, оборудването на учителската стая, кабинетите на директора и на педагогическия съветник. По време на лятната ваканция  същата година беше извършен основен ремонт на физкултурния салон, ученическата столова, коридорите, помещенията за помощния персонал. По- късно бе ремонтирана и обновена и кухненската част, сервизните и складови помещения съобразно изискванията на РЗИ. 
През 2012 година по време на лятната ваканция всички класни стаи в училището бяха  обзаведени с нови чинове и шкафове. Стаята на подготвителната група беше оборудвана с нови цветни масички и детски кътове за игра.

И тази учебна година училището ще посрещне своите ученици в освежени класни стаи и коридори.