Самостоятелна форма на обучение

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че Януарската сесия на учениците самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024година започва от 08.01.2024 г.

Място на провеждане на изпитите в НУ ИИнж.Георги Ив.Вълков", с начален час на изпитите 10.30 часа  и 13.30 часа.

Графиците с изпитите по дати са поставени на сайта и входа на училището.

Молим да се явите до 05.01.204 г.. в канцеларията на училището да подадете заявление за включване в мартенската сесия.