Проекти

Banner link

„Моделиране и програмиране на роботизирани конструктори“

243349594 1511507372536833 3609004312301674771 nПрез учебната 2021/2022 година НУ „Инж. Вълков“ работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” - Модул „Библиотеките като образователна среда”. На 29.09.2021 г. с учениците от IV клас се осъществиха дейности на тема „Моделиране и програмиране на роботизирани конструктори“, a с учениците от III клас се проведоха дейности на тема „Интерактивни игри с образователна цел“. С помощта на Лего конструкторите учениците с ентусиазъм се пренесоха се в света на роботиката.

Прочети още...

Проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 11

 

 

 

 

 

 

НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит ще реализира проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 В основата на проект „Готови за многообразие“ стоят ценностите на антидискриминация, непредубеденост, равнопоставеност и уважение към многообразието в нашите общности, на работното място и в обществото като цяло. Проектът е насочен към образователните специалисти, като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда.

 Партньори:

 Детска градина №2 „Усмивка“, с. Камбурово

Детска градина №1 „Радост“, гр. Омуртаг

Детска градина „Усмивка“, гр. Опака

IV Основно училище „Иван Вазов“, гр. Търговище

Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Варна

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Варна

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна

Начално училище „Инженер Георги Иванов Вълков“, гр. Луковит

Продължителност на проекта: 17 месеца

Дейности:

 Дейност 1

Разработване на стратегия и план за установяване на качествена педагогическа практика в мултикултурна среда в партниращите учебни заведения

Дейност 2

Обучение „Готови за многообразие – Заедно към многообразието“, завършващо с присъждане на

квалификационни кредити

Дейност 3

Обучение „Цялостен подход към многообразието“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити

Дейност 4

Обучение „Компетентни образователни специалисти в среда на многообразие“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити.

 

Успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ през изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит

207028202 227010239239898 8957553895354604515 nПрез изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Включените 5 деца от Подготвителна група получиха възможност за постигане на по-високи компетентности по образователното направление „Български език и литература“ . По интересен и забавен начин те затвърдиха знанията си за звуковете и техните букви, научиха се самостоятелно да съставят разкази по сюжетни картини с обща тематика. Пренасяха се в чудния свят на приказките и разказваха за своите любими герои. За всички деца бяха осигурени учебни помагала и образователни игри. Благодарение на дадената възможност за допълнително обучение по български език, под ръководсвото на г-жа Трифонова, децата повишиха своята готовност за постъпване в първи клас.

Прочети още...

НП „Иновации в действие“

IMG 2885Директори, учители и ученици от иновативно училище НУ“Инж. Георги Иванов Вълков“-гр. Луковит, иновативно училище ОУ“Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен,  неиновативно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Петко Славейков, общ. Севлиево са на четиридневна обмяна на опит по НП „Иновации в действие“.

Домакин на първата среща бе ОУ „Д-р Петър Берон“, в периода от 10-13 май 2021 г., където гостите останаха впечатлени от учебната среда, центърът по математика и технологии и от модерната база. Участниците в мобилността се запознаха с етапите, през които преминава подготовката и планирането на интердисциплинарен урок. Проведе се кръгла маса на тема: „Иновациите – предизвикателства и възможности“. Срещата продължи с открити иновативни уроци и дискусия на тема: „Иновации в образованието“. Педагогическите екипи посетиха панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и парк „Кайлъка“.

Втората среща по НП“Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики“ се проведе в иновативно училище НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“-гр. Луковит, в периода 08.06.2021 г. – 11.06.2021 г. Дейностите по програмата се осъществяват чрез обмен на добри практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.

Темата на мобилността е „Сътрудничество и обмяна на иновации“.  Училището домакин представи два интердисциплинарни урока с прилагане на проектнобазирано обучение на тема:

  • „Животните в джунглата“- ФУЧ „Английски език;
  • „Рожден ден-ФУЧ „Математика“.

Представиха се две добри практики, свързани с работа по проекти:

  • Проект „Транспорт“;
  • Проект „Книга на приятелството“.

Всички педагогически специалисти взеха участие в семинар на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая. Възпитанието и образованието. Практически техники за работа в клас. Проектнобазирано обучение“.

Гостите се запознаха и с красивия регион на нашия град, разгледаха местни природни и културни забележителности.

1 20210806 121139 page 0012 20210806 121227 page 001

Прочети още...