Проект ERASMUS+KA122

ЕРАЗЪМ+

Училищните проекти по програма „Еразъм+“ са съфинансирани от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 

 

Прикачени файлове
1 Процедура за подбор на кандидати.docx [472.22Кб]
Публикувано Преди 11 часа. от Пиерета Цолова
2 КРИТЕРИИ учители.docx [198Кб]
Публикувано Преди 11 часа. от Пиерета Цолова
3 КРИТЕРИИ ученици.docx [199.58Кб]
Публикувано Преди 11 часа. от Пиерета Цолова
4 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ учители.docx [219.09Кб]
Публикувано Преди 11 часа. от Пиерета Цолова
5 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ученици.docx [216.76Кб]
Публикувано Преди 11 часа. от Пиерета Цолова
6 Декларация наказателна отговорност.docx [193.73Кб]
Публикувано Преди 11 часа. от Пиерета Цолова

Участие в структуриран курс по програма Еразъм+

406251954 641158934637939 2346073238721504434 nОт 20 до 25 ноември 2023 г. пет учители от НУ “Инж. Георги И. Вълков“- гр. Луковит  взеха участие в структуриран  курс по програма Еразъм+ на тема „Проектиране на приобщаваща учебна среда (ILE) в подкрепа на всички ученици (DILE) Дислексия и приобщаващо езиково преподаване“ “Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs)/Dyslexia and Inclusive Language Teaching), като част от Еразъм+ проекта 2023-1-BG01-KA122-SCH-000129407 „Реализиране на дейности за образователна интеграция и мотивация на ромските ученици чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система и развиване на STEM уменията им“ по Ключова дейност 1.

Курсът бе проведен в Атина, Гърция  от сертифицираните обучители Foteini Tsioutsia Teacher Trainer и Dimitris Zisimopoulos - Course Creator от Europass Teacher Academy – Athens www.teacheracademy.eu. В обучението участие взе  директорът на училището Геновева Цветкова, заместник-директорът по учебната дейност Цветозара Теодосиева, Габриела Пейчева - старши учител по английски език и координатор на проекта, Грета Георгиева –учител начален етап и Виктория Светославова - учител в ГЦОУД. В курса участваха и учители от Румъния, Естония и Дания.

Курсът бе предвиден за учители, работещи с ученици от различни ентоси и учащи в неравностойно положение, включително такива със специални образователни потребности или мигрантски произход.

Централната тема бе осъзнаването, че процесът на обучение е не само трансфер на знания по конкретни теми в различните учебни предмети, а и сложен механизъм, базиран на сътрудничество и индивидуална колективна работа, както и на емоционални техники, които позволяват на учителите да изградят комуникативен канал със своите ученици, за да създадат безопасно място, в което те могат да развиват своите умения.

 Ден 1 – Въведение в курса и модели на увреждания. Ледоразбиващи дейности; Презентации на училищата на участниците; Социални и индивидуални/медицински модели на уврежданията. Беше представена страната, градът и училището с предварително създадено видео. Дефинира се  приобщаващото образование, ключовите му принципи и ценности. Във фокуса на дискусията беше развитието на училищното образование и обучение, както и представянето на добри практики. Важен акцент бе поставен върху основните приоритети на Програма „Еразъм+” . Преподавателите представиха своята гледна точка по отношение на европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие и значението на програма „ Еразъм+“.

Ден 2 – Анализ на динамиката

Разнообразие, идентифициране на бариери пред участието и ученето, възникващи в рамките на училищата и ресурси за подкрепа на учениците;  Групова дискусия и индивидуални/екипни практически дейности.

Ден 3 – Подкрепа на разнообразието

Изготвяне на приоритети за развитие и планиране на интервенции в подкрепа на многообразието (напр. адаптиране на учебните програми, проектиране на диференцирани уроци);

Презентация на слайдове, индивидуални/екипни практически дейности.

Ден 4 – Преглед на развитието

Алтернативни учебни практики, техники, материали и свързани инструменти за оценка за преглед на развитието; Практически дейности, индивидуални/екипни практически дейности.

Ден 5 – Използване на ИКТ

Използване на ИКТ за подпомагане на всички учащи в приобщаваща среда;  Сътрудничество в рамките на училищната общност (учители, ученици, родители/болногледачи) с цел създаване на рамка от приобщаващи ценности и подкрепа на участието и постиженията на учениците в устойчиви училищни системи.

Ден 6 – Закриване на курса и културни дейности

405914906 373414558406432 417467154057433453 n

Оценка на курса: обобщение на придобитите компетенции, обратна връзка и дискусия; Издаване на Сертификат за преминат курс; Екскурзии и други външни културни дейности.

Участниците откриха важността на емоционалната интелигентност, свързана с ролята на учителите. Те научиха как да се справят с ежедневните си задачи в класната стая, използвайки здравословни техники за установяване на уверена комуникация и как да упражняват лидерство, без да бъдат агресивни. Това стана с помощтта на брейнсторминг, игри за възприятия, игра с метафори и ролеви игри, в които най-важното бе работата в екип. Как да приложим рефлексивни техники като „ Индекс за приобщаване “ в класната стая?  Важен акцент в обучението бе и управлението на конфликти, полезен инструмент за работа не само с учениците, но и с образователната среда, която включва колеги и семейства. Конфликтът не винаги трябва да се разглежда като негативно преживяване: растежът и положителните резултати могат да бъдат резултат от по-здравословните начини за развитие на диалог, с цел избягване на недоразумения и напрежение на работното място.

В курса бе обърнато внимание и на силата на въпросите чрез положителни и отрицателни презумпции. В първия случай въпросите имат способността да насърчават мисленето и саморефлексията, да създават конструктивни отговори и да мотивират действия и развитие на идеи. „Кратко обучение, фокусирано върху решенията“ беше референтният модел, за да се насърчи мисленето, базирано на решения, в техните ученици и да се избегнат нездравословни тенденции.

Придобитите нови знания, умения и компетенции, учителите ще адаптират към потребностите на всички ученици в училището, ще ги трансферират в методичното обединение и ще ги приложат в бъдещи практики и политики.

Участниците в обучителните курсове са сертифицирани и с Europass серификати, признати от Европейската комисия.

По време на форума учителите, участващи в дейностите споделиха, че обучението на открито, екипната работа, игрите за сплотяване, неформалното учене, ученето чрез правене и преживяване превръща учениците и учителите в партньори в класната стая, приобщава всички участници в учебния процес и ги мотивира за работа, учене и преподаване чрез емоции, активност и съпричастност – обмен на опит за дейности в учебните часове.

Културната програма включваше обиколка с автобус в три направления на Атина - люлката на западната цивилизация, която може да се похвали със спиращи дъха древни забележителности, вкусна средиземноморска кухня и топли и сърдечни хора. Посещение на Пирея и Атинската Ривиера, както и кварталите Монастираки, Плака и Кукаки, най-туристическите райони на Атина, които вълнуват с живописни кътчета и  служат  като уроци по история. Името Акропол произлиза от гръцките думи АКРО (което означава връх, връх) и ПОЛИС (което означава град). Следователно Акрополът означава „върхът на града“. Акрополът съдържа останките от няколко древни сгради с голямо архитектурно и историческо значение, най-известната от които е Партенонът. Партенонът е храм, посветен на богинята Атина Партенос - Атина Богородица. Музеят на Акропола е археологически музей, фокусиран върху находките от археологическия обект на Атинския акропол. Музеят е построен, за да съхранява всеки артефакт, открит върху скалата и по околните склонове от гръцката бронзова епоха до римската и византийската епоха.

Обучението на Europass Teacher Academy в Атина беше фантастично изживяване. Смес от съвместна работа и споделяне на нови и диференцирани методологии с колеги от Гърция, Румъния, Естония и Дания. В допълнение към този педагогически аспект, за нас беше привилегия да се разходим по улиците на Атина и  да се обогатим културно.

Оценяваме участието си в занятията на курса като полезно и в голямата си част пракитчески приложимо в работата ни.

 https://www.facebook.com/100057206240122/videos/942078460616550/

 

 

“Проектиране на приобщаваща среда в подкрепа на всички ученици, в това число и ученици със СОП“

erazmОт 1 ноември 2023 г. Начално училище „Инж. Георги И. Вълков“ започна изпълнението на новия Еразъм+ проект „Реализиране на дейности за образователна интеграция и мотивация на ромските ученици чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система и развиване на STEM уменията им“ по Ключова дейност 1, сектор Училищно образование, Мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование.

Нашето училище има добре дефинирана цел за следващите пет години, включително настоящото участие в програмата Еразъм+. Организациите, с които възнамеряваме да си сътрудничим отговарят на специфични характеристики, които ще спомогнат за постигане на целите и нуждите на училището. Образователните институции включени в проекта отговарят на условия, свързани с преподаването на STEM, имат опит по въпросите на приобщаването, както и иновативни методи в преподаването, така че да се увеличи максимално ползата взаимното ни сътрудничество. Ще се подобрят знанията и разбирането за STEM-базираното обучение и как то подпомага учениците да развият нови начини за мислене, насърчавайки любопитството и анализа, ще се повиши мотивацията на учителите за разширяване на методическите подходи и информираността за същността и спецификата на STEM подхода.

Основната ни грижа е да постигнем целите на програмата, за да се задълбочи търсенето на онези качествени характеристики, в които нашето училище изостава, а други училища са развити в този аспект. Ще търсим по-широко разбиране на практиките, политиките и системите на образованието и обучението в различните държави посредством контактите и сътрудничеството ни с различните партньори от нашите Еразъм+ групи, работещи в посока насърчаване на ценностите на приобщаването и многообразието, толерантността и демократичното участие, които ще съдействат за превръщането на образователната мобилност в реалистична възможност за всеки ученик в училищното образование.

Приоритет в дейността на училището е качественото образование и включването на ромските деца в образователния процес. Учителите търсят нови начини за реализиране на ефективна педагогическа дейност, за допълнителна образователна подкрепа на учениците, за да се изравнят стартовите им позиции с тези на техните връстници. Нашата организация има за цел професионалното развитие на учителите, укрепването на европейските връзки и обмена на добри практики. Запознаването с различни образователни системи и методи на обучение е основен приоритет на нашето училище.

За целта екип от 5 учители ще участва в структуриран курс в Атина, Гърция на тема “Проектиране на приобщаваща среда в подкрепа на всички ученици, в това число и ученици със СОП“.

Основни цели на проекта са :

  1. Предотвратяване на преждевременното напускане на училище и приобщаване на ромските ученици. Целта ще бъде постигната когато са налице условия, даващи възможност за приобщаване на тези ученици, а именно пълната им интеграция в класовете, постигане на резултати и изявите им в извънкласни занимания, независимо от техните способности, увреждания, заболявания, убеждения, етническа принадлежност.
  2. Повишаване нивото на знания, умения и способности на учителите. Надграждането на знанията, уменията и способностите на учителите са основен приоритет, който ще доведе до обезпечаване на образователното приобщаване на учениците, до готовност на учителите чрез комплексни грижи, координирани методи и похвати да окажат адекватна подкрепа за развитие и с постигането на тази цел ще успеем да създадем учителите на бъдещето. Добавената стойност на тяхното обучение се увеличава, тъй като те стават мултипликатори на знания в други училища през следващите години от тяхната кариера.
  3. Включване на родителите в учебния процес. Тази цел е пряко свързана с проблема с неадекватното участие на родителите в учебния процес. Участието на родителите обаче е важно, защото оказва значително влияние върху академичния успех и общото благосъстояние на учениците. Изследванията показват, че когато родителите участват в образованието на детето си, учениците са склонни да имат по-добри оценки, по-високи резултати от тестовете и по-положително отношение към училището. Освен това участието на родителите може да помогне за изграждането на по-силни взаимоотношения между родители, учители и ученици, което може да доведе до по-добра комуникация и сътрудничество, може също така да спомогне за оставането им в училище. Изпълнението на този проект може да бъде ценен инструмент за предоставяне на възможности за родителите да се учат един от друг, да създадат чувство за общност и да придобият нови умения и знания в подкрепа на образованието на детето си.
  4. Подобряване на метода на обучение STEM. STEM образованието е от съществено значение особено в сегрегирани училища като нашето, тъй като то подготвя учениците за бъдеща работна сила, осигурява им умения за критично мислене, решаване на проблеми и иновации, които са много търсени в днешната икономика. STEM дава на учениците в неравностойно положение достъп до най-новите технологии и научни разработки. Подкрепя равенството между половете, като насърчава момичетата да преследват кариера в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, традиционно доминирани от мъже области.
  5. Информираност за Европейския съюз. Чрез дейности за културен обмен учениците и персоналът ще си взаимодействат и ще се учат от връстници от други страни, насърчавайки разбирането и оценяването на различните култури в рамките на ЕС. Сътрудничеството и комуникацията между училищата ще засили чувството за споделена отговорност и обща цел. Създаването на учебна програма чрез интегриране на теми, свързани с ЕС, в уроци и дейности, ще повиши осведомеността на учениците и преподавателите за ЕС и неговата роля в света. Посещението на институции на ЕС ще предостави информация за историята, институциите, политиките и процесите на вземане на решения в ЕС. Самото участие във финансирана от ЕС програма Еразъм също може да предостави информация от първа ръка за нейните политики и инициативи.

Проектът е финансиран изцяло от Европейския съюз и е на стойност 19 095,00 евро.