8 ноември - Професионален празник на българската полиция

В навечерието на Професионалния празник на Българската полиция - 8 ноември,  децата от подготвителна група и ученици от ІV клас в НУ”Инж.Вълков”  посетиха сградата на Районно полицейско управление, гр.Луковит  в рамките на "Ден на отворените врати".  Гостите имаха възможност от близо да разгледат приемните помещения в Управлението, полицейския автомобил и да се срещнат с полицай. 

        Децата от ПГ се запознаха с един от служителите, който им показа отличителните знаци на униформата на полицая, полицейската карта за легитимация; демонстрира различни помощни средства – белезници, палка и служебно оръжие - пистолет; щит и полицейска каска, които се използват при потушаване на масови безредици.

Инспектор Детска педагогическа стая – г-жа Пенка Гражданска представи пред учениците от ІV клас най-важните моменти, засягащи безопасността на движението при предвижването им от дома до учебното заведение и обратно, обсъди с децата действията им при среща с непознати, които могат да бъдат опасни за тях, обясни им начините за връзка с Полицията при нужда.