Учениците от НУ ”Инж.Вълков” честваха Международния ден на толерантността - 16 ноември

За поредна година учениците от НУ ”Инж.Вълков” честваха Международния ден на толерантността - 16 ноември. През изминалата 2011/12 учебна година празникът беше отбелязан в рамките на Проект ”Ученическите Оскари – диалог между културите в Община Луковит” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с голямо представление в салона на читалище „Съзнание”, гр.Луковит. Тази година децата отново бяха подготвили тържество, което показаха в салона на училището пред ученици, учители и родители. Участниците в СИП”Ромски фолклор” и ИКД”Весели гласчета” с ръководители Геновева Цветкова и Габриела Пейчева представиха пред публиката сценката „Цветовете”, рецитираха, пяха и танцуваха. 
Отбелязването на Деня на толерантността е една от предвидените дейности във връзка с провеждането на национална кампания „Участвам и променям” , подкрепена от Омбудсмана на Република България.


За да потвърдят своята лична съпричастност към празника, учениците по класове подписаха „Харта за толерантност в училище”, изготвена от педагогическия съветник. Хартата е документ - споразумение между самите тях и от друга страна между учениците, техните родители и учители. Чрез подписите си всички те заявяват своите отговорности, желанието си за спазване на правилата в училище и за изява на личностните си добродетели: положителна нагласа, уважение и зачитане на другите, общуване с доверие и обич, подкрепа и помощ в трудни моменти.