Национална кампания „Участвам и променям”

Във връзка с дейностите по програмата на Национална кампания „Участвам и променям” се провеждат инициативи за превенция на злоупотребата с вещества в НУ ”инж. Георги Иванов Вълков”.На 10 декември в кампанията се включи и г-жа Пенка Гражданска-инспектор ДПС. Чрез презентация подготвена от г-жа Йорданка Иванова – педагогически съветник в училището, учениците от ІV клас бяха запознати с темата: ”Какво са наркотиците и защо са вредни и опасни”. Г-жа Гражданска разказа на децата как се наказва от закона притежанието, производството и разпространението на наркотични вещества.

Четвъртокласниците с голямо желание се включиха в беседата, като задаваха въпроси и правеха изводи за собственото си поведение в такава ситуация.
По време на кампанията учениците ще бъдат запознати с всички негативни фактори, които могат да влияят на здравето и поведението им.