Обучение през учебната 2023/2024 година

Тема: Обучение  „ Първа долекарска помощ.“; 

Място на провеждане: с. Белащица, обл. Пловдив

Период: два календарни дни от 30.10.2023 г. до 31.10.2023 г.и включва:

16 академични часа присъствено обучение

Начален час – 09:00 часа, втори ден краен час 18:30 часа

Наименование на обучителната организация: Тренинг и обучителен център „Щастие“

Брой педагогически специалисти заявили участие - 13