VIII Национална научно-практическа конференция  за разработване на добри  практики в областта на образователната интеграция и образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.

20231016 145816В периода от 16.10.2023 г.-18.10.2023 г. в гр. Плевен се проведе  VIII Национална научно-практическа конференция  за разработване на добри  практики в областта на образователната интеграция и образователно приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. На форума присъстваха  д-р Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката , д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, проф. д.н. Пламен Макариев, проф. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Боряна Здравкова, доц. д-р Емил Бузов, доц. д.н. Йосиф Нунев, представители на РУО, директори и учители от цялата страна. 

Една от отличените и  успешно реализирана педагогическа практика е представената от г-жа Екатерина Иванова, учител от НУ „Инж. Г. Ив. Вълков“, за допълнителното обучение по български език  и включване на родителите в образователния процес на учениците от 1.клас.