Конкурс за рисунка на тема „ Моята безопасност на улицата”

  • На 22.11.2017г. в Районно управление "Полиция" – гр.Луковит се проведе конкурс  за рисунка на тема „ Моята безопасност на улицата” в коята участваха ученици от ІІ до ІV клас на НУ”Инж.Георги Ив.Вълков” и СУ”Алеко Константинов”.

 Учениците впечатлиха журито с оригинални идеи, ситуации и подходи при интерпретирането на темата.

 Сред критериите за подбор на победителите бяха: придържане към зададената тема при нейното художествено интерпретиране, усет към цвета и умения за създаване на завършена рисунка, усет за цялостна композиция на картината, присъствие на фигури и разработени детайли в цялостната композиция, живописност на изображенията, познаване на правилника за движение и основните правила за безопасност на пътя.

14 Участниците от НУ”Инж.Георги Ив.Вълков” бяха :

 Северина Ярославова – ІІІклас

 Марина Велинова – ІІІклас

 Виолета Трендафилова - ІVклас

Аврам Георгиев – ІVклас

Георги Георгиев – ІVклас

 Борислава Атанасова – ІVклас

 Соня Асенова – ІVклас

 Сузана Борисова-ІVклас.

Представянето на нашите ученици беше много успешно и двама участника -Северина Ярославова и Марина Велинова от ІІІклас бяха класирани на ІІ и ІІІ място, а Виолета Трендафилова – ІVклас получи специалната награда на журито.