Национална седмица на четенето

15Национална седмица на четенето в

НУ"Инж. Георги Иванов Вълков"

На 11.12.2017 г. понеделник, в НУ"Инж. Вълков" беше открита „Национална седмица на четенето“, част от национален план на МОН за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Любими приказни герои гостуваха на "най-малките", водени от Приказната фея /Йорданка Иванова-педагогически съветник/, героите от приказките / учениците със СОП / се представиха и раздадоха на учениците по класове детски книжки, с които ще се обогатят читателските кътове в класните стаи, а феята разказа на децата колко интересно и полезно е четенето.

Във вторник 12.12.2017 г. на състезанията „Най-добър четец“ и състезанията по правопис и краснопис с ученици І-ІV първите места си оспорваха отличните ученици от класовете. Комисия от учители и родители излъчи най- добрите, които бяха наградени.

В сряда 13.12.2017 г.в конкурса"Рисувам приказни герои" се включиха ученици  в групите ЦДО от І-ІV клас. С най-добрите рисунки беше направена изложба.

В същия ден беше проведен Маратон на четенето - четене на приказки от ученици, родители и граждани в читалнята на библиотека в НЧ"Съзнание 1895".

 Всички отличили се деца и ученици в Националната седмица на четенето  бяха наградени  с книги от Директора на училището, в салона на училището, където бяха представени и резултатите от реализираните дейности.  Книжки получиха и децата със СОП, които бяха приказни герои.