Силвия Христова - старши учител в НУ"Инж. Вълков, гр. Луковит получи наградата „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

О будители народни, цял низ светли имена!1

Чисти , светли , благородни нам за вечни времена!

Да се знае , да се помни, че България е жива!

На будителите скромни, българинът китка свива!

Г-жа Таня Михайлова заместник-министърът на образованието и науката  връчи наградата Константин Величков на 8 учители от цялата страна и приветства присъстващите с думите:

 „Убедена съм, че и днес в нашето толкова динамично ежедневие имаме основание да бъдем горди с делата на нашите народни просветители и будители, актуални повече от всякога, защото духът на народните будители е жив в нас – съвременните будители“, каза още г-жа Михайлова. Тя пожела на всички да носят високо факела на народните будители.

Наградата „Константин Величков“ се присъжда за високи постижения и принос за развитие на образованието в три категории - „Работа с ученици с изявени дарби“, „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ и  „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“.

В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ една от отличените, които работят активно по Механизма за обхват да децата и учениците в образователната система е Силвия Христова, старши учител, начален етап на основното образование в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“, Луковит, е творец, сценарист и режисьор на много празници, като Коледа, Василица, ден на толерантността, вечер на етносите, международен ден на ромите и други.

На церемонията присъстваха освен служители на МОН и г-н Еленко Начев, Началник на РУО-Ловеч, Директорът на НУ"Инж. Вълков" Божидарка Василева и Йорданка Иванова -педагогически съветник.

Г-н Начев поздрави наградената учителка, като и пожела нови творчески успехи и подчерта, че тази висока награда е признание за цялото училище и  за трудът на всички,  учители.

Наградените учители получиха и парична премия и книги.