Международния ден на ромите

8На 8 април в Европейския парламент се отбелязва Международния ден на ромите, 8 април - ден, в който си спомняме за най-многобройното етническо малцинство в Европа и празнуваме ромската култура. Ромите са допринесли към културата, музиката и изкуството на общностите на нашия континент. Това показва колко важно е мотото "Обединени в многообразието".. На 8 април ромите по цял свят отдават почит към жертвите роми през Втората световна война. Обявен е като ден на ромите през 1990 г., по време на 4-я Световен ромски конгрес на Международната организация "Романо юнион", в чест на първата значима международна среща на представители на ромския етнос - Първият Ромски конгрес, провел се на 8 април 1971 г. в Лондон. През 1992 година ООН и Европейският съюз, по предложение на Международната организация "Романо юнион", обявяват 8 април за Международен ден на ромите.
Начално училище „Инж.Г.И.Вълков“ по традиция отбеляза този ден.С пищна програма учениците от клуб „Българският фолклор- извор на родолюбие“ с ръководител Габриела Пейчева, Клуб „Танцът в нас“ с ръководител Маруся Панова, Клуб“ Театрално изкуство“ с ръководител Искра Иванова осъществиха своите представителни изяви по проект ТВОЯТ ЧАС Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ. Гости на тържеството бяха г-жа Виолета Йорданова- Главен експерт Началник отдел ОКСМД в Община Луковит, г-жа Анахид Михайлова- Директор на ДГ“Слънце“, г-жа Рени Колева- Директор на ДГ“Звънче“, г-жа Маргарита Петкова- Директор на ДГ“Червената шапчица“ и г-н Севдалин Асенов- - Началник Отдел“ Закрила на детето“ Участници в програмата бяха и учениците от СИП“Фолкор на етносите- Ромски фолклор“ с ръководител Ани Нейкова. Песните, танците и драматизациите докоснаха многобройната публика, създадоха добро настроение и доказаха, че независимо от цвета на кожата и етническата принадлежност всички имат своите качества и ценности. Защото Европа може да бъде силна само тогава, когато културните, етническите и религиозните различия на нашите граждани биват гарантирани.