ЕРАЗЪМ + в Румъния

От 27 до 31 март 2017 година учители и ученици от НУ“Инж.Г.И.Вълков“ учавстваха в първата международна среща по проект ARS LONGA част от програма ЕРАЗЪМ + в Румъния. В мобилността учавстваха Габриела Пейчева- координатор на проекта, Петя Вълчанова- учител, Пелагия Тодорова- учител , Директора на училището г-жа Божидарка Василева както и учениците Дафинка Светославова от 2 в клас и Лили Ангелова- ученичка от 3 в клас. На срещата присъстваха учители и ученици от всички партньорски държави- България, Румъния, Гърция, Полша, Турция и страната координатор- Испания. По време на престоя в Румъния бяха изпълнени всички образователни дейности , които бяха подготвени в предварителната програма. И учителите и учениците активно се включиха в заниманията . Бяхме посрещнати по изключителен начин от домакините. Представиха ни своите традиционни ястия , повечето от тях приготвени от учителите, както и традиционните румънски занаяти. Присъствахме и учавствахме във дейности във всички класове както и в детската градина на училището. Много бяхме впечатлени от нивото на работния език- английски, който свободно говореха всички учители. В последно време Европа е подложена на големи движения на хора, феномен подсилен от културни, политически и други промени и фактори. Както се вижда напоследък термините бежанци, емигранти са често използвани. Ето защо е важно да се знае значението на тези понятия и да разберат учениците, че най-големите миграционни движения са като цяло положителни явления. Това е интензивен и ценен урок по отношение на начина на живот и зачитане на ценностите, традициите и обичаите,както и бърз източник на културен обмен. Знаейки повече за други европейски култури, езици, традиции и т.н., учениците, учителите, училищата, членовете на Общинския съвет и местната общност ще станат по-отворени към проблемите на бежанците и тяхното интегриране в училище и в общността. За да станат учениците по-отговорни граждани те ще имат възможност да оценят общите европейски ценности, а също и да научат за различията в Европа и да осъзнаят своята стойност. И така да направят крачка напред; да подпомогнат деца от семейства на бежанци, да се установят, докато чакат правителствата да обработят документите им за убежище и т.н . Българската група представи своя проект за емигранти, имигранти и бежанци пред учениците от училището и пред партньорите. Връчихме на всеки от партньорите първият продукт ,за който България беше отговорна , а именно DVD диск с презентации на всички държави. Културната програма включваше обиколка из Окна Сибиулуи, солните езера, които са уникални със процентното си съдържание на сол в Румъния и Европа. Посетихме кметството на града и бяхме сърдечно посрещнати от кмета, който изрази топлото си отношение към България. Обиколката из Сибиу остави незабравили спомени у всички нас. Посетихме катедралата Алба Юлия, Открития музей АСТРА , където се проведе WORKSHOP. Изкуството открива по-реалистични начини за знания чрез езика на художствени изображения, музика и т.н.Нашият проект е свързан основно с изкуството, като чрез него се дава живот на нови методи на преподаване и от чието качество на обучението се разчита ритъма и качеството на иновациите в цялата образователна система.,по-голямо разбиране и съпричастност към различните езици, култури и начини на живот както на учениците, така и на учителите във всяка една от страните-партньори. Това ще даде възможност на училищата-партньори да споделят подходи за възпитаването на по-културно грамотни ученици, на по-добри и по-отговорни европейски граждани на бъдещето. Чрез взаимодействие лице в лице се осъществява интеркултурната компетентност на всеки индивид. Чрез тези международни срещи се фокусира вниманието върху решаване на проблеми, езиково развитие и споделяне на добри практики в преподаването на емоционална грамотност.