Cветовният ден на ТОЛЕРАНТНОСТТА

Сега, когато можем да летим във въздуха като птици, да плуваме под водата като риби, не ни остава нищо друго: Да се научим да живеем на земята като ХОРА!!!!!

                                                                                                                                     Б. Шоу

 Общуване и толерантност – това са двете ключови думи, чрез които ще можем да преодолеем и да не се боим от различията по между си! Просто да бъдем добри! Да бъдем толерантни! Да общуваме! Да проявяваме разбиране и човечност към другите! Да не се боим от различията! Да имаме волята да правим компромиси! Да предаваме доброто нататък! Да формираме толерантността във всеки човек още от най- ранно детство!

Днес 16.11.20116г учениците от НУ”Инж.Г.Ив.Вълков” тържествено отбелязаха световният ден на ТОЛЕРАНТНОСТТА.

 В салона на училището се изнесе литературно- музикална програма. Малките ученици от Подготвителна група поздравиха с песента „Приятелство“.  Представена беше и презентация, чрез която учениците се запознаха със смисъла на думата ТОЛЕРАНТНОСТ. Екипът по проект Еразъм + изработи дървото на толерантността, чиито символи винаги да ни напомнят да бъдем добри.

В двора на училището се проведе играта „Рисуваме заедно“. С тебешири учениците направиха пано върху асфалта. На него децата изобразиха имената на всички държави –партньори по проект Еразъм + както и успяха да напишат името на проекта. Училището беше цветно, двора беше цветен, децата бяха цветни – като пъстротата на разнообразния свят , в който живеем.