Ден на народните будители

Oт 30.10.2016г. до 1.11.2016г. колективът на НУ „Инж. Вълков” гр. Луковит присъства на работна среща в гр.Вършец. Тема на срещата беше „Отношението на българският народ към просвещението през вековете и ролята му в обучението на съвременната личност. Изграждане на иновативна обучителна среда”. Обсъдиха се и критериите за мобилност на учениците по проект „ ЕРАЗЪМ +”. Определени бяха тезидеца, които ги покриват и съответно могат да пътуват. Обсъдени бяха и предстоящи събития и дейности свързани с проекта. На срещата присъстваха г-жа Виолета Йорданова- Началник на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности” в Община гр.Луковит. Тя приветства идеята и работата на колектива и обеща пълно съдействие от своя и от страна на Общината. На срещата присъства и Анахид Михайлова -Директор на ДГ „Слънце” гр. Луковит. Тя също откликна на идеята и увери , че ще участва активно и подпомага успешното осъществяване на проекта.

 На 1.11.2016г. в деня на Народните БУДИТЕЛИ, колективът посети СУ „Хр. Ботев” гр. Враца и се запозна с осъвременената база на училището.  Благодарение на новите модерни кабинети и иновативни методи на обучение , училището е завишило резултатите на успеваемост и интереса към ученето значително.