Националната седмица на четенето в НУ “Инж. Г.Ив.Вълков“

В НУ “Инж. Г.Ив.Вълков“  Националната седмица на четенето бе открита на 10.10.2016 год. със слово от г-жа Б. Василева – директор на училището, която  подчерта пред учениците значението на четенето за духовното израстване на всеки човек. В коридора на училището бе обособен кът с мотото „Умни за да порастем,  книги  трябва да четем“. Ученици изготвиха табла под формата на разтворена книга, на които написаха съветите на кн игата и различни народни мъдрости.

Във вторник, 11 октомври, бе проведен маратон на четенето. Участваха отбори от ІІ, ІІІ, ІV клас и отбор на родителите, които четоха детски приказки на децата от ПГ. Във всички класни стаи бяха оформени кътове с детски книжки.

На 12 октомври в състезание по писане/краснописпремериха сили учениците от третите класове. В същия ден бе проведени рецитал под надслов „Обичам те, българска реч“, в който участваха ученици от І до ІV клас.

В четвъртък, 13 октомври, учениците от четвъртите класове представиха творчеството на любими детски писатели – Ран Босилек и Ангел Каралийчев. Изготвени бяха постери, които поставиха в коридора на училището.

Националната седмица на четенето бе закрита в петък от директора на училището  г-жа Василева, която награди отличилите се и пожела на всички ученици с желание и удоволствие да се докосват до книгата, която е най – сложното и най – великото чудо от всички чудеса, създадени от човечеството по пътя му към щастие.