Национална научно- практическа конференция на тема " Итеркултурното образование.

Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители, с подкрепата на Фондация "Фридрих Еберт" организираха конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

От  9 до 11 ноември във Велинград се проведе Национална научно- практическа конференция на тема " Итеркултурното образование.Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства".

Конференцията беше открита от д.ик.н. Янка Такева-председател на СБУ, г-жа Пенка Иванова, началник отдел в дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване" на МОН и г-н Йосиф Нунев, държавен експерт в същата дирекция. .

Водещи на сесиите бяха проф.дф н.Татяна Дронзина-СУ"Св.Кл. Охридски", прф. дфн Пламен Макариев- СУ"Св.Кл. Охридски", прф. Янка Тоцева-ЕПУ, доц. Лиляна Стракова- СУ"Св.Кл. Охридски".

Гости на конференцията бяха кметът на община Велинград  д-р Костадин Коев,г-н Пенчо Хубчев - координатор  на проекти във на Фондация "Фридрих Еберт",г-н Лазар Додев - директор на дирекция "Квалификация и кариерно развитие" на МОН, г-н Димитър Цветков-директор на дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване" на МОН,  г-жа Светла Христова-ст. експерт начално образование в РУО-Ловеч.

За конкурса са представени 250 разработки по темата от цялата страна, от които номинираните  46 най-иновативните педагогически практики бяха представени на конференцията чрез презентации и постери.

Участници във форума бяха  и  представители на педагогическата колегия от НУ"Инж. Вълков", Петя Вълчанова, Пелагия Тадорова, Йорданка Иванова и Божидарка Василева.

Всички участници ще получат грамота за участие, а номинираните педагогически практики ще бъдат поместени в едно книжно тяло.

Темата за поетапната десегрегация в училището, която беше разработена от  Йорданка Иванова и Божидарка Василева представи директорката на училището, като подчерта, че в резултат на прилаганите политики  за социализация, интеграция и образование в мултикултурна среда у учениците се е повишила мотивацията за учене, култура на поведение, самочувствие и увереност в собствените им сили, формирали са се умения за толерантно общуване.

Издигането авторитета на училището  провокира  интереса от страна на родители от различни етнически групи и желание децата им да се обучават в него.

 Педагогическата колегия при НУ"Инж. Вълков" има ясна мисия и цели, уверени са, че училището е пример за поетапна десегрегация и ако успеят да предадат на учениците си любовта към учението, естественият резултат ще бъде те да се научат да живеят и  учат заедно и да се чувстват добре в училище.

 

Божидарка Василева