Втора среща по НП“Иновации в действие“

shkolo ikt digital transformation 770x335

 

Втората среща по НП“Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики“ се проведе в иновативно училище НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“-гр. Луковит, в периода 08.06.2021 г. – 11.06.2021 г. Дейностите по програмата се осъществяват чрез обмен на добри практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.