Сътрудничество и обмяна на иновации

185001746 3216253161935333 3497333356612366367 n

Темата на мобилността е „Сътрудничество и обмяна на иновации“.  Училището домакин представи два интердисциплинарни урока с прилагане на проектнобазирано обучение на тема:

  • „Животните в джунглата“- ФУЧ „Английски език;
  • „Рожден ден-ФУЧ „Математика“.

Представиха се две добри практики, свързани с работа по проекти:

  • Проект „Транспорт“;
  • Проект „Книга на приятелството“.

Всички педагогически специалисти взеха участие в семинар на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая. Възпитанието и образованието. Практически техники за работа в клас. Проектнобазирано обучение“.

Гостите се запознаха и с красивия регион на нашия град, разгледаха местни природни и културни забележителности.