ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

IMG 2885

 

 

Директори, учители и ученици от иновативно училище НУ“Инж. Георги Иванов Вълков“-гр. Луковит, иновативно училище ОУ“Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен,  неиновативно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Петко Славейков, общ. Севлиево са на четиридневна обмяна на опит по НП „Иновации в действие“.

Домакин на първата среща бе ОУ „Д-р Петър Берон“, в периода от 10-13 май 2021 г., където гостите останаха впечатлени от учебната среда, центърът по математика и технологии и от модерната база. Участниците в мобилността се запознаха с етапите, през които преминава подготовката и планирането на интердисциплинарен урок. Проведе се кръгла маса на тема: „Иновациите – предизвикателства и възможности“. Срещата продължи с открити иновативни уроци и дискусия на тема: „Иновации в образованието“. Педагогическите екипи посетиха панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и парк „Кайлъка“.