Световният ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март. Идеята е да се привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.
На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация.

     В НУ“Инж.Вълков“ Денят на водата беше отбелязан с презентация, представена от г-ца Пелагия Тодорова и ученици от ІV“а“ клас. Беше показано модно ревю с тоалети, изработени от отпадъчни материали под ръководството на г-жа Еленка Бойчинова. Учениците от ІV“а“ изготвиха информационно табло за Световния ден на водата, а учениците от ІV“б“ клас - табло на тема „Да пестим и опазваме водата“.