25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

На 25.03.3016г. в училището беше отбелязан Денят на търпението.

На дъските във всички класните стаи беше написано с едър шрифт

25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО.

В началото на първия час учителите и педагогическият съветник обясниха на децата смисъла на отбелязването на този ден, необходимостта от разбирателство, търпение, умение да изслушваме и уважаваме мнението на другите. Педагогическият съветник прикани учениците, учителите и останалите служители в училището да проявяват по-голямо търпение и разбиране към поведението, проблемите и желанията на останалите. Ученици от ІV“а“ клас раздадоха предварително изготвени от тях с помощта на педагогическия съветник листовки по темата. Децата от полуинтернатните групи се включиха в инициативите за празника, като оформиха жива картина във форма на сърце, хванати за ръце на двора на училището.