Безопасност на движението

Във връзка с Програма за работата на полицията в училищата и планираните теми за работа в час на класа в ІV клас инспектор Детска педагогическа стая – г-жа Пенка Гражданска представи пред учениците най-важните моменти, засягащи безопасността на движението при придвижването им от дома до учебното заведение и обратно.