Наградени учители

По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост Със заповед на Кмета на Община Луковит, беше наградена Еленка Стефанова Бойчинова –старши учител за всеотдайна педагогическа работа.

Геновева Цветкова – главен учител  в НУ „Инж. Георги Иванова Вълков“ Луковит – получи почетен плакет от РИО на МОН гр.Ловеч - творец за участие в европейски проекти и национални програми и използване на съвременни методи на преподаване.