Безопасно движение

На 11 март 2015година  беше проведена викторина „Зная правилата за безопасно движение” с учениците от ІV клас. Победител във викторината бе отборът на ІV „б” клас с класен ръководител г-жа Геновева Цветкова. Всички участници във викторината получиха награди – книги и грамоти.

Децата от ІІ, ІІІ и ІV клас рисуваха на тема „ Да кажем СТОП на пътните произшествия”. Награди получиха:

 ІІ –ри  клас  

1. Пеци Радоев Пецев – ІІ „а” клас  

2. Рут Павлова Пенкова - ІІ „а” клас  

3. Тихомир Димитров Христов ІІ „а” клас  

ІІІ-ти клас

  1. Катя Георгиева Миткова – ІІІ „б” клас
  2. Радостина Щерянова Радоева- ІІІ „а” клас
  3. Андриан Николаев Пецев – ІІІ „б” клас

ІV-ти клас

  1. Джесика Нелиева Красимирова – ІV „б” клас  
  2. Никита Симеонова Иванова – ІV „б” клас
  3. Атанас Митков Борисов – ІV „а”.