Спортен празник "Да спортуваме ЗАЕДНО"

На 16 октомври 2014 г. в НУ"Инж. Вълков", се проведе спортен празник, под мотото "Да спортуваме ЗАЕДНО" с деца от подготвителна група.

   Празникът беше иницииран от Областен информационен център - Ловеч за повишаване на информираността на гражданите за приноса на еврофондовете в социално-икономическото развитие на регионите в България, както и за популяризиране дейността на мрежата от областни информационни центрове в страната.

  Жури в състав Росица Кривирадева-експерт в ОИЦ-Ловеч, Преслава Иванова-секретар МКБППМН и Анахид Михайлова-директор на ЦДГ "Слънце" определи победителите и им връчи грамоти и награди.

   Освен състезателните игри, които представиха малките палавници под ръководството на г-жа Анелия Кожухарова, гостите имаха възможност да се насладят на изпълненията на по-големите ученици с ръководители г-жа Искра Хинчева,  г-жа Геновева Цветкова и ВГ"Весели гласчета " с ръководител г-жа Габриела Пейчева.

   Божидарка Василева -директор на училището представи управляваните  от него проекти по оперативна  програма РЧР, съфинансирани от европейските структурни фондове в периода 2007 -2013 г.