Клуб "Млади възрожденци" - "По следите на Апостола"

На 10.10.2014 г. г-н Васил Василев-  Председател на Общобългарски комитет "Васил Левски" откри първият клуб "Млади възрожденци"- "По следите на Апостола" с ръководител г-жа Геновева Цветкова в НУ "Инж. Вълков".

      На събитието присъстваха и г-жа Корнелия Маринова -народен представител, г-н Еленко Начев-Началник РИО на МОН гр. Ловеч, г-жа Светла Христова-ст. експерт по НО в РИО Ловеч, г-жа Виолета Йорданова -гл. експерт "Хуманитарни дейности" в община Луковит, г-жа Цветинка Цолова-ст.експерт "ПХД" в община Луковит, г-жа Иванка Виткова - наследничка  на оръжейника на Васил Левски, г-н Цоло Сираков- изследовател  на живота и дейността на Апостола.

        Учениците от  клуб "Млади възрожденци"- "По следите на Апостола" изказаха мнения, че участието им в клуба е предизвикано от желанието да научат повече да Васил Левски и да посетят някой от местата, където е бил той.

      Учените от СИП "Ромски фолклор" и ИКД "Весели гласчета" поздравиха гостите с песни и танц.