Заключителната конференция по проект „Игра на приказки”

IMG e4f9f2cca9be92c477ce3ee2baa02812 VНа 26.06.2023 г. в хотел „Дипломат Плаза” - гр. Луковит се проведе заключителната конференция по проект „Игра на приказки” на СНЦ „Етнотолеранс”, в партньорство с РУО Ловеч, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

Дейността по проекта обхваща ученици на 6-7 годишна възраст от уязвими общности, обучаващи се в НУ ”Инж.Вълков” - гр. Луковит, ОУ ” Св.Св.Кирил и Методий” - с. Бежаново, ОУ ”Васил Левски” с. Торос и ОУ ”Христо Ботев” с. Бежаново. На конференцията,  екипът на НУ ” Инж.Вълков” –гр.Луковит представляван от г-жа Г. Цветкова - директор на училището, г-жа П. Йотова – кл. ръководител на 1 ”а” клас, г-жа С. Петкова - кл. ръководител на 1 ”б” клас и г-жа Е. Иванова - учител на групата ЦОУД 1 ”а” и 1„б” клас, представи работата си по проекта през учебната 2022/2023 г. и споделеи добри педагогически практики с присъстващите.

Гости на събитието бяха г-н И. Грънчаров - кмет на Община Луковит, г-жа Цветенка Хаджиева – заместник-кмет на Община Луковит, г-жа Иваничка Буровска - началник на РУО гр. Ловеч, г-жа Светла Христова - ст. експерт за ОНЕ в РУО гр.Ловеч, директори и учители от област Ловеч.

Конференцията беше открита с поздрав, поднесен от учениците на НУ ”Инж. Вълков” гр.Луковит.