ИГРА НА ПРИКАЗКИ

IMG 20230531 101717

В края на учебната година се състоя финалната изява на учениците от I “а“ и I “б“ клас по проект „Игра на приказки“, който се осъществи под ръководството на Сдружение с нестопанска цел "ЕТНОТОЛЕРАНС" в партньорство с РУО Ловеч, финансиран от Тръст за социална алтернатива. Под ръководството на курсовите ръководители г-жа Пенка Йотова, г-жа Силвия Петкова и учител група за целодневна организация на учебния ден – г-жа Екатерина Иванова бяха представени ромските приказки „Посрамил се“ и „Градината на народите“ с автор доц. д. н. Йосиф Нунев.

Малките артисти получиха подаръци от Сдружение с нестопанска цел "ЕТНОТОЛЕРАНС", а гости на представянето бяха представител на РУО Ловеч, родителите на първокласниците, децата от група за задължително предучилищно образование и техните родители.