Открит урок по Български език и литература на тема „Образуване на думите. Представка“

viber 2022 12 16 14 53 15 608На 05.12.2022 г. в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ - гр. Луковит, в съответствие с плана на методическото обединение, се проведе открит урок по Български език и литература на тема „Образуване на думите. Представка“.

С помощта на старши учител госпожа Пелагия Манчева се усъвършенстваха уменията на учениците от 3.б клас за образуване на сродни думи и за определяне на корена на думата. Формираха се умения за отделяне на представките като части на думата.

Учениците с интерес участваха в планираните дейности, а предложените от учителя игрови подходи и техники им дадоха възможност да се изявят като репортери и малки откриватели. С помощта на интерактивните техники „Светкавица“, „Светофар“ и „Трите важни неща“  те образуваха нови думи с представки, отбелязваха своите правилни или грешни отговори и обобщиха наученото през часа. Използваните игрови прийоми така увлякоха учениците, че те играейки неусетно и с лекота усвояваха предвиденото учебно съдържание. Осъществиха се междупредметни връзки с Родинознание, Музика, Технологии и предприемачество.

Пожелаваме на учителката да запази новаторския дух и ентусиазъм и в бъдеще, защото само по пози начин, като правим ученето забавно и приятно, ще можем да мотивираме нашите ученици и да ги накараме да участват с желание в урока.