Дейности насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и обучения през учебната 2022/2023 година

Дейности насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и обучения през учебната 2022/2023 година

  1. Тема: Обучителна програма „Подготовка и обучение за безопасно поведение при бедствия“
  2. Място на провеждане: гр. Банско
  3. Период: два календарни дни от 30.10.2022 г. до 31.06.2022 г.и включва:
  • 16 академични часа, от които 8 академични часа в синхронно обучение от разстояние в електронна среда (уебинар)
  1. Начален час – 14:00 часа
  2. Наименование на обучителната организация: Раабе България ЕООД
  3. Брой педагогически специалисти заявили участие - 15