Участие в национална програма „Иновации в действие“

 185001746 3216253161935333 3497333356612366367 nНачално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" участва в национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“.

На 08.10.2020 г. беше сключен ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЯНА НА ИНОВАЦИИ с общинско, иновативно училище Основно училище "Д-р Петър Берон", гр.Плвен.

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище-партньор. Броят педагогически специалисти, които участват е шест, а учениците са двама.

В избраните четири дни от 10.05.2021 г. до 13.05.2021 г. ще се споделя опит и добри иновативни практики.

Иновациите в НУ“Инж. Вълков“ – гр. Луковит са насочени към използване на нов метод на преподаване. Въвежда се проектно-базираното обучение във ФУЧ „Английски език“ с ръководител Габриела Пейчева – старши учител по английски език за учениците от първи клас и във ФУЧ „Математика“ с ръководител Цветозара Теодосиева – заместник-директор, учебна дейност за учениците от трети клас.

Очакваме като допълнителен ефект и добавена стойност да се повиши успехът и интересът на учениците към училищния живот.

Ръководителите ще придобият опит да работят по нов начин, ще повишат своята професионална квалификация и самочувствие.

Ще завоюваме име на престижно и творческо училище.