Информиране на родителите на деца записани в първи клас

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Писмо на ДАЕУ № ДАЕУ-13100 от 05.08.2021 г.-1.docx)Писмо на ДАЕУ № ДАЕУ-13100 от 05.08.2021 г.-1.docx45 КБ06.08.2021г. 10:35ч.