ВИКТОРИНА - СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП

1

На 24.04.2019 година в салона на НУ"Инж.Георги Ив.Вълков" се проведе викторина - състезание по БДП. Участници бяха учениците от четвъртите класове. Под ръководството и инструкциите на Милен Марков - старши учител ЦДО учениците взеха дейно и разгорещено участие. Състезанието премина даста оспорвано и  първото място зае  отборът на ІV "б" клас с класен ръководител Петя Вълчанова, втори е отборът на ІV"а" клас с класен ръководител Божидарка Василева и трето място за отбора на ІV"в" клас с ръководител Еленка Бойчинова.

Участниците получиха награди.