Патронен празник на НУ“Инж. Вълков“ и информационна кампания за ползите от образователната интеграция

DSCF3869

На 19.04.2019г., на сцената на Народно читалище „Съзнание 1895“ учениците от НУ “Инж. Вълков“ представиха впечатляващ концерт-спектакъл под надслов „Ако можем да мечтаем, заедно можем да го направим“. Концертът беше подготвен  по случай патронния празник на НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, по сценарий на Габриела Пейчева – учител по английски език и с усилията на целия педагогически колектив.

Директорът на училището, г-жа Геновева Цветкова произнесе тържествено слово, с което напомни, че мечтите ни стават реалност, само когато повярваме в тях. Тя пожела на всички присъстващи постигнати и реализирани мечти, които да пораждат нови и да превръщат училището и живота в сбъдната мечта.

Възпитаниците на училището, пътувайки с влакчето на приятелството, преведоха публиката през културното богатство на България, Гърция, Турция, Италия, Полша и Литва. Цялостната художествена постановка бе изградена въз основа на новаторски подход в образованието, прилаган в рамките на проект HEAL (Health Education And Learning), който се осъществява от НУ „Инж. Вълков“  по Програма „Еразъм+“ в партньорство с образователни институции от гореспоменатите държави.

Децата се справиха блестящо в ролите си на актьори, танцьори и певци, а красивите  костюми и декори допълваха празничната атмосфера.

Г-жа Цветкова, благодари на всички учители, на целия колектив на училището за екипната работа и прекрасното представяне на концерта.

По-късно същия ден, в  конферентния център на хотел „Дипломат Плаза“ по инициатива на Регионалното управление на образованието /РУО/ - Ловеч  беше проведена информационната кампания сред родители и общественост за разясняване взаимните ползи от образователната интеграция. Събитието бе открито от началника на РУО –Ловеч г-н Еленко Начев, който похвали Община Луковит за прилаганата политика в сферата на образованието. Заместник-кметът на община Луковит г-жа Цветенка Хаджиева представи доклад за Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община Луковит.

Ст. експерт в РУО-Ловеч Светла Христова се спря по-подробно на изпълнението на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) в област Ловеч.

По време на  информационната  кампания присъстваха всички учители, участници в екипа, който работи по Европейски проекти в НУ“Инж.Г.И.Вълков“. Бе споделена добра практика от координатора на проектите Габриела Пейчева за интеграцията на ромските ученици в образователния процес чрез Европейски проекти ЕРАЗЪМ+  , даваща равен шанс и възможност за нови перспективи. Като значим резултат от работата по проектите участниците посочват познаването на новите тенденции в сферата на образованието, развитието на творческия потенциал за иновации, възможността за обмяна на добри педагогически практики.  Чрез проектите се въвежда  новаторски подход в образованието, подобрява  се  обучението по английски език, както и желанието да се изучава. Проектът преди всичко има за цел да се справи с проблема на учениците, които  не желаят  да посещават училище и впоследствие да се предотврати преждевременното напускане. Това е най-добрият начин да се гарантира оцеляването на европейския дух, както е обявено от директивите за Европейския съюз и конституционните документи. Включване на учениците в Европейски проекти има не само образователна цел, а също така ги мотивира, разкрива творческия им потенциал.  В условия, в които е все по-трудно да се задържат учениците в училище,  проектите дават възможност за инвестиране в участници, чиито интереси и възможности  са различни. Европейското измерение на такива проекти е, че руши готови представи, бори се срещу нарастване на предразсъдъците и ксенофобиите и предотвратява деградирането на отношенията между страните.

Добри педагогически практики представиха г-жа Анелия Кожухарова и г-жа Ани Нейкова - учители от НУ „Инж. Г. Ив. Вълков“ гр. Луковит, учители от СУ „Бачо Киро“ гр. Летница и ОУ „Христо Ботев“ с. Брестница, община Ябланица. За личния си „ключ към успеха“ в процеса на образователна интеграция сподели ученикът от ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит Галин Александров. В дискусията взеха участие образователният медиатор Мима Панчева и представители на родителската общност. Художествен поздрав към всички участници поднесоха ученици от ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево.