ЕРАЗЪМ+

1От 04.03 до 08.03 2019 г. НУ „Инж.Г.И.Вълков“ осъществи втората LTT (Learning Teaching Training) среща по проект H.E.A.L ( Health Education And Learning). Проектът е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси и Европейската комисия по ключова дейност (КД2) съвместно с училища и образователни организации от Италия, Гърция, Литва, Полша и Турция, представяйки образователни програми, насочени към индивидуалното обучение на учениците. Срещата беше реализирана от 1-во основно училище  в град Карпениси- Гърция. През  първия ден от посещението делегациите останаха в Атина, където придружени от гръцкия координатор  посетиха Музея на Акропола, както и културната фондация на Ставрос Ниархос, оставайки с  най-добри впечатления не само от огромния културен принос на огромната библиотека ,  но и от многофункционалния размер на комплекса.  На следващия ден  бяхме официално посрещнати в Конферентния  център от 1-во основно училище. Учители и ученици  организираха оригинална и впечатляваща презентация по темата за Олимпийските игри. Звучаха националните химни на всички страни и се проведоха конкретни събития по темата за Древна Гърция и духа на Игрите. Преподавателят  Константина Барла,  включи разнообразни педагогически методи както на церемонията по посрещането , така и в научния опитен семинар, който проведе след това.    Цялата церемония бе подчинена на темата за Древна Гърция, минойската култура и здравето. На нея присъстваха Епископът на града, кметът на Карпениси, заместник-кметът, отговарящ за образованието, делегации на ученици и учители от другите училища в града. След церемонията гостуващите ученици представиха работата си през последното тримесечие по въпроса за здравето като културно и социално благо. Цялата презентация беше на английски език и  всички ученици бяха добре подготвени.  По-късно същия ден учители и ученици от България, Италия, Литва, Полша и Турция, участваха в дейностите и бяха ръководени от персонала и ръководството на училището-домакин в училищните сгради, като всеки клас подготви специална програма за добре дошли.  Бяхме информирани за начина, по който работи гръцката образователна система и имахме възможността да направим необходимите сравнения с образованието в нашето  училище и да се включим в ползотворен диалог. На обяд  посетихме заместник-председателя г-н Тасиос и кмета г-н Сулиотис, с които обменихме поздрави и подаръци . Директорът на училището, г-н Sideris Motsiolas благодари на представителите на местната власт за солидната им подкрепа в училищните проблеми, а следобед учителите участваха в международен  семинар за използването на театрални техники в ежедневното преподаване. На следващия ден 6 март присъствахме на открити практики за  методите на преподаване, прилагани в Гърция. Задачата беше проведена с експериментални семинари,подчинени на общата тема за здравето. В частност бяха изпълнени следните открити практики:

а. Пътят на храната- където бяха представени органите на храносмилателната система както по електронен начин, така и нагледно.  Учениците успешно се справиха с поставените задачи от преподавателя и научиха много.

б. Функцията на сърцето. Вторият семинар включваше голям модел на сърдечния мускул, боядисан на пода с "коридори", представящи вените, артерийте и капилярите на сърцето. Учениците изпълняваха  кинетични упражнения, представляващи движението на кръвните клетки, окисляването на кръвта и отвеждането и по кръвоносните съдове.  В същото време те откриха как упражненията помагат за подобряване на сърдечната функция и кръвоносната система, като елиминират кръвните липиди и водят до по-добро здраве.

° С. Традиционни медицински методи. Използвайки театрални техники беше  представен  начина, по който болестите са били лекувани в  миналото, показвайки така наречените“вендузи“ и начините за предпазване от „уроки“ . Всички участници разпознаха обичайните практики в собствените си народни традиции, както и, че  доста от тези практики оцеляват и днес, особено в балканските страни и Турция.

д. В кошера. Беше представена колоритна работилница на пчелите и производството на мед. Чрез артистичен подход, учениците си изясниха производствения процес, социалната структура на кошера и опасностите, които могат да възникнат от необяснимото използване на инсектициди в пчелната популация, която е един от ключовите елементи на еко-веригата на планетата.В  урок по Човекът и природата  беше нагледно приложен метода CLIL според който учениците изучават английски по естествен начин, изучавайки  предмет от програмата.

В четвъртък, 7 март, последния ден от престоя ни в Карпениси,  продължихме обучението си с тренинг, посветен на билките на всяка страна. Всеки екип бе донесъл със себе си характерна билка от родината си, която се превърна в напитка, тествана от всички, докато обсъждахме нейните полезни свойства. В семинара имаше общо пет станции, където учениците бяха помолени да тестват билкови чайове, както и да разпознават билки,  със затворени очи , само по мириса , използвайки знанията си. Накрая  посетихме детската градина, където играха и танцуваха най-малките деца в училището, представяйки музикално-танцов акт на английски език. След приключване на образователните тренинги посетихме  манастира Проусос. Вечерта на същия ден беше  прощална официална вечеря, на която бяха поканени и присъстваха и семействата , които бяха домакини на чуждестранните деца. По време на събитието бяха връчени сертификати за участие, а думите на всички ръководители на мисии бяха докосващи. На следващия ден отпътувахме за Aтина, със  спирка в Tермопили  и Делфи. Всички държави- партньори успяха да реализират предвидените в проекта дейности, създавайки нови културни и духовни връзки между участниците. Перфектната организация и топлото посрещане по време на официалното посещение в Карпениси, Гърция  ни достави истинско удоволствие както и възможността да опознаем забележителностите и красотите на региона. Бяхме много впечатлени от красотата на природата, както и от срещите ни с талантливи и енергични хора по време на нашия престой там. Отпътувахме от страната на боговете изпълнени с топли чувства и много емоции.