Информационни беседи от РЗИ в НУ“Инж. Вълков“, гр. Луковит

1На 14.03.2019г. служители на РЗИ, гр. Ловеч проведоха информационни беседи по темите:

„Вредата от алкохола за децата“ и „Туберкулозата“ с учениците от ІV клас. Те бяха представени с помощта на презентации, табла и игри.

 Децата гледаха и слушаха внимателно и бяха активни при обратната връзка за това, което са разбрали и запомнили.

Благодарим на служителите от РЗИ за интересната и полезна информация!

Заповядайте отново.