СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

 11

Национална седмица на четенето в  НУ"Инж. Георги Иванов Вълков"

 „Националната седмица на четенето“, част от националния план на МОН за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, беше открита на 22.10.2018 г. , понеделник, в НУ"Инж. Вълков".

В коридора на училището беше оформен „Кът на книгата“, където учениците да могат да се запознаят с различни по жанр, подходящи за възрастта им книги, с цел да бъде предизвикан интересът им към ченето. Кътове на книгите бяха създадени и във всяка класна стая.

Учениците от ІІ“б“ клас с класен ръководител Калинка Калчева изработиха две книжки с илюстрации и табло „Любими детски приказки и автори“

Любими приказни герои гостуваха на "най-малките":  водени от Приказната фея / педагогическият съветник Йорданка Иванова/, героите от приказките / ученици от ІV клас и учениците със СОП / се представиха и раздадоха на децата в подготвителната група и на учениците по класове детски книжки, с които ще се обогатят читателските кътове в класните стаи. Феята разказа колко интересно и полезно е четенето. Приказните герои посетиха ДГ“Слънце“, гр. Луковит, където зарадваха децата с поздрав и им четоха приказки.

Във вторник, 23.10.2018 г. беше проведен „Маратон на четенето“, а на състезанията „Най-добър четец“  първите места си оспорваха отличните ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас.

В сряда бяха проведени срещи с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие.

На 25.10.2018 г четвъртокласниците посетиха градската библиотека в НЧ"Съзнание 1895". Любими детски произведения представиха ученици от ПГСС“Сергей Румянцев“, гр. Луковит. Те четоха „по роли“ на децата от подготвителната група и на първокласниците.

            На 26.10.2018г., петък в салона на училището гостува поетесата Светла Баракова, която е и дългогодишен учител. Тя представи избрани свои творби.

Бяха отчетени резултатите от реализираните през седмицата дейности.  Всички отличили се ученици в „Националната седмица на четенето“  бяха наградени  с книги от Директора на училището. Книжки получиха и децата със СОП, които бяха приказни герои.