ARS LONGA в ТУРЦИЯ

1Екипът от Начално училище „Инж. Г.И.ВълкоВ“ по проект ARS LONGA  участва във втората транснационална среща, която се проведе от 3.10 до 5.10 2017г. в град Акхисар Турция.  Целта на срещата бе осъществяване на  последователна оценка и измерване на резултатите от проекта до момента. Тъй кат всички заинтересовани страни бяха включени в етапа на планиране, а делегирането на задачите беше ключов инструмент  за поддържане и прилагане на цялостната визия, проследени бяха стратегиите за изпълнение на дейностите. Основната отговорност  за оценка и мониторинг  и събиране на информация  бе извършена от Турските партньори. На работна срещана координаторите от всички държави Турските партньори направиха оценка на изпълнените задачи . Испанският координтаор постави задачите и отговорностите  за следващата среща, която ще се осъществи в България.

При пристигането си бяхме посрещнати топло от Турският колега координатор- Шебнем Чакатай. На официална церемония в колежа в Акхисар се запознахме с традициите и културата на страната, представиха богата музикална програма на всички страни.   Частният колеж в Акхисар е училище с огромни възможности, богати традиции и високо квалифицирани педагози. В училището съществуват 19 различни клуба като: фотография, драма, танц, филмова критика, ИТ (информационни технологии), спорт, занаяти, изкуство и др. Частното училище "Ахисар" наистина е организация, която се грижи за интереса на учениците към образование и академичен успех. Освен това има за цел да повиши личностите, които са общителни, имат добри комуникативни умения и следват последните събития.  Присъствахме на открити практики в 6 клас - работа в различни класове по различни методи PBL, CLIL . Госпожа Шебнем Чакатай (учител по английски език) ни представи метода  PBL, също така приложението на английския език по други предмети от учебната програма, а именно урока „Органи на човешкото тяло“ по Човек и природа изнесен на английски език- метода CLIL(учене в сътрудничество)   . Обсъдиха се въпроси свързани с изработка на портфолио за учениците и учителите. На работна среща се разгледа работата на партньорите в eTwinning , където Maria Tsiamtsiouri от Гърция проведе обучение  и направи разяснения по отношение eTwinning платформата. По време на работния процес взехме участие в официален прием, организиран от кмета и директора на полицията на град Акхисар. След приветствието на Кмета всички Директори от различните държави поднесоха поздравления и традиционни подаръци.В културната програма посетихме градовете Маниса, Измир, Чиринчи и древния град Ефес, където видяхме редица забележителности.

Нашият свят непрекъснато се променя. Като граждани на Европа трябва да можем да се справим с развитието и промените в промишлеността и технологиите, съвременното образование и пазара на труда. Също така, последните тенденции на свободното движение правят европейците изправени пред предизвикателства за бързо приспособяване към тези промени и към нови култури. Чрез  опознаването на културата  и традициите на различните държави участващи в проект ARS LONGA  , както и запознаване с нови методологии и иновации в различните училища, образованието в България има възможност  да се развие по начин, който дава възможност за културно развитие на учениците и ги свързва с миналото, докато ги насочва към бъдещето.

Габриела Пейчева- координатор