Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/- 30.09.2016г.

DSCF0784Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност на международно равнище и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации. Това е празник на активността, който дава възможност на училищата да:
• Се свържат с други европейски страни
• Популяризират физическото възпитание и спорта в училищата
• Създадат условия за забавление, чрез физическа активност за младите хора
• Подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот
• Засилят участието и развитието на социални умения сред учениците

Европейският ден на спорта в училище е вдъхновен от Унгарския ден на спорта в училище. Той е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ на всеки участник.

НУ "Инж.Георги Иванов Вълков" Луковит се включи с четири дисциплини: народна топка, футбол, лека атлетика и скачане на въже. В игрите се включиха 60 деца от втори до четвърти клас.