Конкурс за детска рисунка на тема: „Да творим заедно и да станем приятели“

НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит

Организира Конкурс за детска рисунка на тема: „Да творим заедно и да станем приятели“

Проявате е във връзка с изработване на лого на проекта

Програма: ЕРАЗЪМ +

Ключова дейност 2 Сектор „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“

ПРОЕКТ: ARS LONGA 2016-1-ES01-KA219-025144, CEIP SAN BARTOLOME

All Right, Students. Let’s make Ourselves Neighbours and Great Artists

Добре ученици, нека да се опознаем и да станем велики художници

Испания – координатор, партньори България, Гърция, Турция, Румъния и Полша

В конкурса могат да участват творби на ученици от  IIдо IV клас на НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“

Краен срок 18 септември

За повече информация – Габриела Пейчева – координатор по проекта