Трети март

Трети март е една от най-светлите и свещени дати в българската история. Това е денят на Освобождението на Българияот турско робство, на възстановената българска държавност. С подписването на Санстефанския мирен договор на 3 март 1878 г. България отново възкръсва на европейската политическа карта.

На този ден се прекланяме пред подвига на хилядите войни, отдали живота си в името на България. Изразяваме своята почит към всички знайни и незнайни родолюбиви българи, допринесли за Освобождението.

Празникът беше отбелязан подобаващо в НУ”Инж.Вълков”,  град Луковит. Дух на национална гордост и патриотизъм внесе в сърцата на малките ученици програмата, подготвена от  деца от ІІ”б” клас, под ръководството на г-жа Маруся Панова.Беше показа на презентация, представяща героичните събития, предшествали Освобождението на България. Децата рецитираха стихотворения, посветени на Родината, на героите и паметните боеве, на Деня на свободата.