Световния Ден на розовата фланелка - ден против тормоза в училище

1

 

На 28 февруари тази година отбелязваме  Световния Ден на розовата фланелка - ден против тормоза в училище. Фланелката и цветът символизират неприемането на тормоз и насилие.

В НУ "Инж. Вълков" учениците отбелязаха деня като се облякоха в розово и така изразиха своята позиция. Председателят на училищния ученически съвет раздаде послания във форма на сърце за разбиране, доброта и взаимопомощ.

 Под мотото " НЕ СИ САМ!" преминаха заниманията в ГЦОУД  2 клас в Деня на розовата фланелка. Със своя учител г-жа Екатерина Иванова, те протегнаха ръка към всички деца и казаха "СТОП" на тормоза в училище.