16 ноември – Международен ден на толерантността

20231116 112719Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

 „Учим се да сме добри и да живеем заедно в този свят на многообразие“. Под този надслов преминаха заниманията на децата и учениците в НУ „Инж. Вълков“ днес. Основната задача бе да се насочи вниманието им към значимостта на междуличностните отношения, уважението и добротата.

Най-малките – децата от групата за задължително предучилищно образование  се запознаха по достъпен начин с думичката „толерантност“ и с добродетелите, необходими за изграждане на толерантността като нравствена ценност у децата. Те беседваха с учителката си, педагогическия съветник и ресурсния учител по темата за приятелството и добрите взаимоотношения помежду си и  оцветяваха рисунки.

Учениците от I „а“ и I „б“ клас и техните учители говориха в час за толерантността. Децата разбраха, че толерантност е да проявяваме търпимост към различните, да зачитаме мнението на всички, да проявяваме състрадание и милосърдие. Те изработиха детелинки с послание за празника.

Във II „б“ клас ресурсният учител проведе урок на тема: „Да бъдем приятели“. Учениците гледаха презентация и оцветяваха рисунки по темата.

Под мотото "Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш" преминаха днешните занимания на учениците от 2"а","б" ГЦОУД. В атмосфера на сътрудничество и подкрепа, заедно със своя учител те изработиха постер, посветен на днешния празник.

Педагогическият съветник представи презентация на тема: „Какво е толерантност?“ пред учениците от IV „а“ и IV „б“ клас и дискутира с децата по темата. Заедно изработиха табло и оцветиха рисунки, с които си припомниха „вълшебните думички“: моля, извинявай, ако обичаш, благодаря. Целта на заниманието беше да се научат на доверие, изслушване, взаимопомощ, емпатия, екипност и приятелство.

 Днес заедно се учихме на толерантност, уважение и добрина, защото най-важното нещо в живота е да бъдем добри хора.