Обучение на персонала

386445537 1716847662167396 1341941055893339054 n

 

 

От 30.10.2023 г. до 01.11.2023 г. в с. Белащица, обл. Пловдив се проведе обучение на тема „Кризи и бедствия в образователните институции. Организация и кризисна интервенция. Първа долекарска помощ". Участваха 10 педагогически специалисти и директорът на НУ „Инж. Вълков“. На обучението, изнесено от лектор на Тренинг и обучителен център "Щастие", се дадоха насоки за действие при кризи и бедствия в училището и за оказване на първа долекарска помощ.