Открита педагогическа практика

IMG 62688b4358aa3890e7fad7f5626476bc VВ изпълнение на плана на методическото обединение при НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“-гр. Луковит за учебната 2022/2023 година на 22.03.2023 г. се проведе открита педагогическа практика в часа за самоподготовка по човекът и природата в групата за целодневна организация на учебния ден - 3 клас на тема „Животът във водата“.

Умело ръководени от своята учителка г-жа Виктория Светославова учениците систематизират и затвърдяват знанията си за живота във водата. Те назовават представители на водната среда на живот, разграничават обитателите й според местообитанието им и познават приспособления на растения и животни за живота във водата.

 Дейностите са представени от учителя, чрез интересни, увлекателни методи, похвати и форми на работа. Госпожа Виктория Светославова използва презентация по темата и 3D видеосъдържание от платформата дигитална раница, разнообразни игри и проектно обучение.

Учениците участват активно, непринудено, спонтанно и заинтересовано в дейностите.

Пожелаваме на госпожа Светославова да е все така креативна и целеустремена, да продължава да превръща ученето в игра, за да насърчава нашите ученици за още по-активно участие в учебния процес.