16 ноември – Ден на толерантността.

 

1

 

Толерантност – това е състрадание, милосърдие, приятелство, добродушие, уважение и търпение.

В НУ "Инж. Вълков" гр. Луковит празникът беше отбелязан с различни инициативи.

Учениците от ГЦОУД II "а" и II"в" клас с учител г-жа С. Николова изработиха сами своите послания за толерантни взаимоотношения.

Толерантността, уважението към другите се възпитава и гради с години. Вгледайте се в малките цветни ръце. Различни по своему, разкриват нещо за всеки един от тях, тъй-като всяка ръка носи послание, но са и обединени заедно. Едно пъстро послание, показващо колко много и различни начини има да изразяваме себе си и да приемаме другите.

Учениците от IV "а" клас с кл. ръководител г-жа Е. Стефанова и учител ГЦОУД г-жа П. Димитрова гледаха тематична презентация и изработиха табло с рисунки, посветени на празника.

Децата от ГДОУД I клас с учител г-жа Е. Иванова си припомниха "вълшебните" думи и оцветяваха рисунки, с които показаха своята съпричастност към празника.

Учениците от ГДОУД III клас с учител г-жа В. Светославова изработиха табло "Толерантност".

Г-жа Й. Иванова представи презентация за толерантността пред група деца, които са на обща подкрепа за превенция на насилието, изграждане и подобряване на социални умения и работят с педагогическия съветник.